*గ్లోబల్ బ్రాహ్మిణ్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్* హైదరాబాద్
వారి ద్వారా
పురందర దాసుల వారి
కీర్తనల కార్యక్రమం 

COMPLETED.

తేదీ : ఏప్రిల్ 29 శనివారం
సమయం సాయంత్రం :
4 నుండి రాత్రి 8 వరకు 

COMPLETED.

బర్కత్ పురా ఏరియా లోనే ఉంటుంది.

మంచి బహుమతులు కూడా ఉంటాయి.

కార్యక్రమం అనంతరం : అల్పాహారం ఉంటుంది

 

తేదీ 4 ఏప్రిల్ మంగళ వారం 2023

సమయం : సాయంత్రం 5 నుండి రాత్రి 9 వరకు

వేదిక : శ్రీ త్యాగరాయ గాన సభ మెయిన్ హాల్
చిక్కడ పల్లి

మొత్తం లైవ్ ప్రోగ్రాం

 

పోటీలకు దరఖాస్తులు స్వీకరణ ముగిసింది – ఇప్పుడు అవకాశం లేదు , దయచేసి ఫోన్ లు చెయ్యకండి. ధన్యవాదములు

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
KOLANU ASHWATH SHARANGIN
KEERTANA NAME
HARI HARI RAAMA
PHONE
+919703601512
SRUTI
5
RAGAM
KANADA
TALAM
AADI

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
GROUP
SURNAME
PRAYAGA JYOTHI
KEERTANA NAME
PALUKE BANGARAMAYA NA
PHONE
+919743783973
SRUTI
3
RAGAM
ANAND BHAIRAVI
TALAM
ADI TALAMSELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
RAYAPROLU VASAVI KUMARI
KEERTANA NAME
ENNAGANU RAMABHAJANA
PHONE
+919849007679
SRUTI
G#
RAGAM
PANTUVARALI RAGAM
TALAM
RUPAKA TALAM


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
VANGARA USHA
KEERTANA NAME
JAYA JANAKI RAMANA
PHONE
+919849316045
SRUTI
A
RAGAM
BHAGESHWARI
TALAM
KHANDACHAPU


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
GROUP
SURNAME
KOTIRAMADEVI.
KEERTANA NAME
KODANDARAMA KODANDARAMA.
PHONE
+919949856385
SRUTI
5.
RAGAM
ANDNDABHAIRAVI.
TALAM
KHANDACHAPU.


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
SUSARLA JANARDHAN
KEERTANA NAME
SRIRAMULA DIVYA NAMA
PHONE
+919154673736
SRUTI
5
RAGAM
SAVERI
TALAM
ADI


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
VISHNUPRIYA SRIKANTHAN
KEERTANA NAME
PALUKE BANGARA MAYENA
PHONE
+919394540196
SRUTI
C
RAGAM
ANANDABHAIRAVI
TALAM
ADITHALAM


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
KALLAKURI
KEERTANA NAME
RAMAJOGI
PHONE
+919666915902
SRUTI
G#
RAGAM
KHAMAS
TALAM
ADI

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
RAMANI VARAHABHATLA
KEERTANA NAME
RA RA NA VENNA MUDDA
PHONE
+919100126378
SRUTI
G SCALE
RAGAM
KHAMAS
TALAM
TISRA ADI TALAM


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
SIVUDU
KEERTANA NAME
KANTINEDU MARAMULA
PHONE
+919052345057
SRUTI
A
RAGAM
NADANAMAKRIYA
TALAM
KHANDACHAPU


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
SATYAVOLU
KEERTANA NAME
THARAKAMANTRAMU
PHONE
+919963450145
SRUTI
G#
RAGAM
DHANYASI
TALAM
ADI

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
DRONAMRAJU SRESHTA
KEERTANA NAME
PALUKE BANGAARAMAYENA
PHONE
+919848110463
SRUTI
5#
RAGAM
ANANDA BHAIRAVI
TALAM
ADI


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
VATTEM SRILAKSHMI
KEERTANA NAME
కంటి NEDU
PHONE
+919502991919
SRUTI
6
RAGAM
NADANAMAKRIYA
TALAM
KHANDA CHAPU


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
JAMMALAMADAKA .UMADEVI
KEERTANA NAME
SARANAGATHA
PHONE
+919940339610
SRUTI
5AND HALF
RAGAM
YAMUNA KALYANI
TALAM
ADI TALAM


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
K.SAI SARAYU
KEERTANA NAME
RAMAKRISHNA GOVINDA NARAYANA.
PHONE
+919515735114
SRUTI
C
RAGAM
YAMUNA KALYANI.
TALAM
ADI TALAM


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
KATTAMURI VASUDEVA RAO
KEERTANA NAME
EVARU DOOSHINCHINA NEMI
PHONE
+917396965173
SRUTI
C
RAGAM
BILAHARI
TALAM
BILAHARI


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
KROVVIDI NAGA SAI SRAVYA
KEERTANA NAME
KANTI NEEDU MAA RAMULA
PHONE
+919505823535
SRUTI
G SHARP , MADHAMA SRUTHI
RAGAM
NAADANAAMA KRIYA
TALAM
KHANDACHAAPU


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
TAVVA RISHI NARASIMHA SATYA DEV
KEERTANA NAME
PALUKE BANGARAMAYENA
PHONE
+919642761025
SRUTI
C
RAGAM
ANANDABHAIRAVI
TALAM
ADI


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
CHITTA SUVARNA LAKSHMI
KEERTANA NAME
SARANAGATHA RAKSHANA
PHONE
+917416962620
SRUTI
G SHARP
RAGAM
YAMUNA KALYANI
TALAM
ADI


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
GROUP
SURNAME
NIPPANI RATNAMALA
KEERTANA NAME
ARIRAMULA DIVYA NAMA
PHONE
+917207420777
SRUTI
5… .G
RAGAM
SAVERI
TALAM
AADI TALAM

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
SURNAME
TULLURI SAI SRIYA
KEERTANA NAME
RAMA KRISHNA GOVINDA
PHONE
+917702278999
SRUTI
6
RAGAM
KALYANI RAGAM
TALAM
ADI TALAM


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
GROUP
FULL NAME
SATYAVOLU NANDANA KRUTI
KEERTANA NAME
THARAKAMANTRAMU
PHONE
+919963450145
SRUTI
G#
RAGAM
DHANYASI
TALAM
ADI


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
M S V VAISHNAVI
KEERTANA NAME
SRI RAMA NAMAME
PHONE
+919711115992
SRUTI
5
RAGAM
ATANA
TALAM
ADI

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
B.BALA SUSHAMA DEVI
KEERTANA NAME
ఏమయ్యా రామ
PHONE
+919492864446
SRUTI
A (6)
RAGAM
కంభోజి
TALAM
AADI

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
GROUP
FULL NAME
SU-MA MUSIC ACADEMY
KEERTANA NAME
రామ కృష్ణ గోవింద
PHONE
+919492864446
SRUTI
A
RAGAM
మోహనం
TALAM
ఏక తాళం

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
ARYAN CHAGANTI
KEERTANA NAME
PALUKE BANGARAMAYENA
PHONE
+918978563262
SRUTI
C
RAGAM
ANANDABHAIRAVI
TALAM
AADI


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
GROUP
FULL NAME
VEMPATI VENKATA BHAGYA LATHA
KEERTANA NAME
RAAMABHADRA RAARA
PHONE
+919154247587
SRUTI
6
RAGAM
SANKARAABHARANA RAAGAM
TALAM
ADI THALAM

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
VINAY VIOLIN
KEERTANA NAME
NINNU VINA NAMADENDU
PHONE
+918500440450
SRUTI
3
RAGAM
NAVARASAKANADA
TALAM
ADI

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
GROUP
FULL NAME
VEMPATI VENKATA BHAGYA LATHA
KEERTANA NAME
RAAMABHADRA RAARA
PHONE
+919154247587
SRUTI
6
RAGAM
SANKARAABHARANA RAAGAM
TALAM
ADI THALAM


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
RAMA RAO
KEERTANA NAME
SAMAJAVARAGAMANA
PHONE
+919849386124
SRUTI
3
RAGAM
HINDOLAM
TALAM
ADI

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
GROUP
FULL NAME
SASHIBHUSHAN
KEERTANA NAME
GIFT
PHONE
+918351429685
SRUTI
4
RAGAM
RAGAM
TALAM
TALAM


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
SASHIBHUSHAN
KEERTANA NAME
VARNAM
PHONE
+919849386124
SRUTI
6
RAGAM
RAGSS AS M
TALAM
TALAM

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
AKSHITA POLA
KEERTANA NAME
YE TEERUGA NANU
PHONE
+919700804375
SRUTI
G#
RAGAM
NADA NAMA KRIYA
TALAM
ADI TALAM

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
NAGAKUMARI KURNALA
KEERTANA NAME
PAHI RAMA PRABHO
PHONE
+919491634391
SRUTI
1
RAGAM
MADHYAMAVATI
TALAM
ADI

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
L. N S VEDA SIVANI.
KEERTANA NAME
RAMABHADRA RA RA…
PHONE
+919949007122
SRUTI
G
RAGAM
ANANDA BHAIRAVI.
TALAM
ADI TALAM.

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
GROUP
FULL NAME
VENKATA KIRAN CHAVALI
KEERTANA NAME
IDIGO BHADRADRI
PHONE
+919133198890
SRUTI
C
RAGAM
VARAALI
TALAM
ADI TALAM

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
SOGI SRIKARI
KEERTANA NAME
RAMADASU KEERTANA
PHONE
+919573599342
SRUTI
G
RAGAM
ANANDA BHAIRAVI RAGAM
TALAM
ADI TALAM

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
SHIKHA JUJARAY
KEERTANA NAME
PALUKE BANGARAMAYENA
PHONE
+919392653847
SRUTI
M (G)
RAGAM
ANANDA BHAIRAVI
TALAM
ADI TALAM

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
KSEETA RANI
KEERTANA NAME
YE THEERUGA NANU
PHONE
+919866983551
SRUTI
4
RAGAM
NADA NANA JRIYA
TALAM
ADI THALAM

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
GROUP
FULL NAME
KOMMAJYOSULA SRIMEDHA
KEERTANA NAME
SRIRAMA NAMAM MARUVAM
PHONE
+919573003886
SRUTI
G*
RAGAM
SANKARABHARANAM
TALAM
TISRAGATHI ADITALAM

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
KOMMAJYOSULA SRIMEDHA
KEERTANA NAME
SRIRAMA NAMAM MARUVAM
PHONE
+919573003886
SRUTI
G*
RAGAM
SANKARABHARANAM
TALAM
TISRAGATHI ADITALAM

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
GROUP
FULL NAME
SITA DEVIKA SATYAVOLU
KEERTANA NAME
RAMABHADRA RARA
PHONE
+919963450145
SRUTI
G#
RAGAM
SANKARABHARANAM
TALAM
ADI


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
K.DIVIJA DHATHRI
KEERTANA NAME
KODANDA RAMA
PHONE
+918886442586
SRUTI
G SHARP
RAGAM
ANANDABHAIRAVI
TALAM
TRISRAGATHI ADITALAM

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
ARUNA KUMARI LEDALLA
KEERTANA NAME
TARAKA MANTHRAMU
PHONE
+919919208874
SRUTI
5
RAGAM
DHANYASI
TALAM
AADI TALAM

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
CHIKKAM MEDHA MEGHANA PRAGNYA
KEERTANA NAME
PALUKE BANGARAMAINA
PHONE
+917569254636
SRUTI
PA
RAGAM
ANANDABHAIRAVI
TALAM
ADI

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
PASUMARTHI SHRIYA
KEERTANA NAME
ENNAGANU RAMA BHAJANA
PHONE
+917989620674
SRUTI
G#
RAGAM
PANTUVARALI
TALAM
ROOPAKAM

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
P.ROOPASREE
KEERTANA NAME
KANTINEDU MA RAMULA
PHONE
+919948225049
SRUTI
G#
RAGAM
NADANAMAKRIYA
TALAM
ADI

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
NSPNGSL PRANAVI
KEERTANA NAME
GARUDGAMANA RARA
PHONE
+919849134822
SRUTI
G SHARP
RAGAM
SURYAKAANTHA RAGAM
TALAM
AADI TALAM

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
CHAMARTHY PADMAVATHI
KEERTANA NAME
SRI RAMULA DIVYA NAMAMU
PHONE
+918985003598
SRUTI
4 AND HALF (4.5)
RAGAM
SAVERI
TALAM
AADHI


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
DH. SRI VAIBHAVI LAHARI
KEERTANA NAME
RAMA NAMAME JEEVAANAM
PHONE
+919490390937
SRUTI
G#
RAGAM
HAMSANADAM
TALAM
ADI TALAM


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
ANNAMARAJU LALITHASIVAJYOTHI
KEERTANA NAME
KODANDA RAMA
PHONE
+918454843763
SRUTI
G SHARP
RAGAM
BILAHARI
TALAM
ADI

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
J RISHIKA
KEERTANA NAME
SRI RAMA NAMAM
PHONE
+919959693774
SRUTI
A
RAGAM
SANKARABHARANAM
TALAM
TRISRA EKA


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
GROUP
FULL NAME
ప్రజ్ఞ సంగీత కళా సమితి
KEERTANA NAME
1.శ్రీ రామ నామం మరువం మరువం, 2. శ్రీ రామ నీ నామ మేమి రుచిరా
PHONE
+919291242952
SRUTI
41/2
RAGAM
1. యదు కుల కంభోజి రాగం 2. పూర్వి కల్యాణి
TALAM
అది తాళం


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
LEKHANA Y
KEERTANA NAME
IDHIGO BHADRADRI
PHONE
+919160570588
SRUTI
F
RAGAM
VAARALI
TALAM
AADHI

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
GROUP
FULL NAME
T.V.RENUKADEVI
KEERTANA NAME
PALUKE BANGARAMAYENA
PHONE
+919966959650
SRUTI
4
RAGAM
ANAND BHIRAVI
TALAM
ADITALAM

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
SARADA MOHAN PULLABHATLA
KEERTANA NAME
EMAYYA RAAMA
PHONE
+918008874655
SRUTI
5
RAGAM
HARI KAMBHOJI RAAGAM
TALAM
KHANDA CHAAPU

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
HAMSINI
KEERTANA NAME
RAMA BHADRA RAARA
PHONE
+447384197574
SRUTI
A#
RAGAM
SHAKARABHARANAM
TALAM
ADI


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
VETSA NANDHINI SUPRIYA
KEERTANA NAME
EVAELA NANUBROVARA
PHONE
+918143798729
SRUTI
5.5
RAGAM
KAMAS
TALAM
ADI TALAM


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
K AACHARYA BALA
KEERTANA NAME
RAMABHADRA RA RA
PHONE
+918106173147
SRUTI
5
RAGAM
ANANDA BHAIRAVI
TALAM
AADI TALAM


SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
P. POORNA SAI SRI KEERTI
KEERTANA NAME
PAHIMAM SREE RAMA ANTE
PHONE
+919063173968
SRUTI
5
RAGAM
YADUKULAKAMBHOJI
TALAM
ADI TALAM

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
THINNALURU SAHITYA
KEERTANA NAME
SRIRAMANAMAM MARUVAM
PHONE
+919885167443
SRUTI
A
RAGAM
SANKARABHARANAM
TALAM
TRISRA EKA

 

SELECT SOLO OR GROUP PLEASE
SOLO
FULL NAME
KARNATI VYSHNAVI
KEERTANA NAME
RAAMA SITA RAAMA
PHONE
+919063740769
SRUTI
5
RAGAM
JHANJHOOTI
TALAM
AADI

Program Organizer

 1. LANKA V.S.S.Devi 919291256532 VOCAL
 2. Charugundla Sravani +919000267187 INSTRUMENT
 3. Popuri Rama keerthana  +919246376253 VOCAL
 4. Dadichi Shree Nidhi  +919059244189 VOCAL 
 5. RAYAPROLU Vasavi Kumari  +919849007679 VOCAL
 6. TADURI ANURADHA  +919705772044  VOCAL
 7. Sripada Kalpana  +919959312176 VOCAL
 8. Saki Muddu krishna M. Sandhya  +919966665685 VOCAL
 9. Singam Phani Bharathi  +919705687207 VOCAL 
 10. Mamatha Prabhakar +919494237225 VOCAL
 11. MADDIPUDI Lakshmi prasanna +919441091441 VOCAL 
 12. Bulusu Ravikumar +919347578265 INSTRUMENT
 13. Bollapragada Sirisha +919542733349 VOCAL
 14. Pasumarthi Mythily  +918919503903 VOCAL 
 15. Bandhakavi Udaya kumar  +918885551245 VOCAL
 16. Josyula Vasantha +919985150520 VOCAL 
 17. Dusi Sailaja kiran +919247725722 VOCAL
 18. Sribhashyam Rajyalakshmi  +918978695280 VOCAL 
 19. Sribhashyam Sravya  +917416570416 VOCAL
 20. SINGARAJU INDIRA PADMAJA  +919600123111 VOCAL
 21. Yellamraju Aparna  +919492331289 VOCAL 
 22. VANGARA USHA  +919849316045 VOCAL
 23. Dwibhashyam V S N Murthy  +918179104886 VOCAL  
 24. Dasika Lalitha  +918688308229 VOCAL
 25. P. Radhika  +919652568384   VOCAL
 26. Khandavilli Srimadhava  +918919740420 INSTRUMENT
 27. Potharaju Jayalakshmi  +919989027502 INSTRUMENT
 28. KALVAKOLANU Aparna  +918897910525 VOCAL  
 29. Sivaraman Chandrasekhar 919866187955 VOCAL
 30. Mothali Padmapriya  +918125083583 VOCAL  
 31. Polasa Vinay Krishna  +918500440450 INSTRUMENT
 32. Kandadai Sowbhagya Lakshmi   +919849557936 VOCAL
 33. Charla Venkata Gopala Krishna Murthy  +919849811560 VOCAL  
 34. Sriram Sandhya sriram  +919666528400 INSTRUMENT
 35. Teerdham suma bala  +919010353103 VOCAL  
 36. Divakaruni Vijaya kumari  +919177847051 VOCAL
 37. Josyula Vasantha  +919985150520 VOCAL  
 38. Bhagavathula Vasundhra  +917095752313 VOCAL
 39. BUDAMAGUNTA B.Jayalakshmi  +919703601512 VOCAL
 40. Malladi Durga Seshu  +919949053185 VOCAL
 41. Garimella Kalyani  +919712975590 VOCAL  
 42. GALI Gali  +919948951421 VOCAL
 43. Kondapalli Indiradevi  +919494398411   VOCAL
 44. Malladi Durga Seshu  +919949053185 VOCAL
 45. Adivi SUSEELA  +917799906464 VOCAL
 46. Gorthy Annapurna  +919951141569 VOCAL  
 47. Chandrasekhar Lakshmi +919701748000 VOCAL
 48. Swayampakula Mallikarjuna Sharma  +917780463221 AUDIENCE   
 49. Malladi Sashivadana  +919949941866 VOCAL
 50. Kakollu Rajani at 8:48 AM   at 8:49 AM +918519993218 VOCAL
 51. Tangutoori Tangutoori jayasree  +919441852050 VOCAL  
 52. Kasula Kasula Sumanasa Sharma  +919908644597 VOCAL
 53. Kasula Kasula Gayatri Devi  +919490866944 VOCAL  
 54. Popuri Revamsh Kumar  +916304173058 INSTRUMENT
 55. Popuri Ravi Kumar  +919246109048 INSTRUMENT  
 56. Popuri Rama keerthana  +919246376253 VOCAL
 57. PATHIPAKA PATHIPAKA REVATHI   +919849214100 VOCAL
 58. Yadavalli Vijaya  +919958793017 VOCAL  
 59. MALLAPRAGADA RADHAKRISHNA  +917799099116 VOCAL
 60. Mantha Srinivas  +919948736719 VOCAL  
 61. Pasumarthi/parimi Phanibala  +919652999904 VOCAL
 62. Bandi Vishnu Priya  +918125798714 VOCAL  
 63. Daripally Jayakumar Acharya  +919440235530 INSTRUMENT
 64. Sudhakar Bhagavathula  +919247549540 VOCAL
 65. MERUGU HYMAVATHI  +919573482966 VOCAL  
 66. Kotikalapudi Vani  +919959680600 VOCAL
 67. Gollamudi Sarada Sagari  +919848995884 VOCAL  
 68. Kolipaka Veeraswamy  +919642377504 INSTRUMENT
 69. Vangala Naga Jahnavi  +919550948948   VOCAL
 70. Chivukula Sree Valli  +919959929936 VOCAL
 71. Rayaprolu Lakshmi Rachita  +917095937634 VOCAL
 72. Kandarpa Surya Prabha  +919393103922 VOCAL  
 73. MAHIDHARA Seeta Rama Sarma  +919849302342 VOCAL
 74. Rallabandy Ramalakhsmi  +919908573420 VOCAL  
 75. PM Dwibhashyam Kalyani  +919246117795 VOCAL
 76. Cheruku Venkata Lakshmi +919010996993 AUDIENCE 
 77. Jorigalaa shreshta  +919247853384 VOCAL  
 78. Kondapalli Srinivas  +919849710619 INSTRUMENT
 79. Lanka Madhavi  +919007035083 AUDIENCE
 80. Mudigonda Suratvani  +919652222850 VOCAL
 81. MADDIPUDI Lakshmi prasanna  +919441091441 VOCAL  
 82. Kompalli Kalpana  +919966055624 VOCAL
 83. Anitha   919701431074 AUDIENCE
 84. Madduri Rajeshwari  +919848088560 VOCAL  
 85. Shesha Bhattar Laxmi  +918639627492 VOCAL
 86. Jorigalaa shreshta  +919247853384 VOCAL  
 87. Vempati Venkata Bhagya Latha  +919154247587 VOCAL
 88. Malladhi Usha Rani  +919963123141   VOCAL
 89. Burra Aruna and Padma (sisters)  +919849196403 VOCAL
 90. Amaravadi Sita naga lakshmi pratyusha  +918688805006 VOCAL
 91. MERUGU HYMAVATHI  +919573482966 VOCAL  
 92. Kalapatapu Syama  +919441212762 VOCAL
 93. Vempati Udaya bhaskar  +919246479785 INSTRUMENT  
 94. RAMADEVI  +919949856385 VOCAL
 95. VINNAKOTA DURGA +919985855715 VOCAL

 

 

 1. Bondapalli Muralidhara rao +919346890783  INSTRUMENT  
 2. Chamarthy Padmavathi +918985003598 VOCAL  
 3. Bommakanti Uma +919052271109  VOCAL 
 4. Prayaga Jyothi +919743783973  VOCAL  
 5. Kalle Prasanna +919739955100  INSTRUMENT 
 6. Polasa Vinay Krishna +918500440450  INSTRUMENT
 7. Samudrala Roja Ramani +919949901113  VOCAL  
 8. Kasula Prathyusha +919290716232 VOCAL  
 9. Kambhampati Lakshmi Narasimha Murthy +919492030531  INSTRUMENT 
 10. Satyavolu Sita Devika +919963450145  VOCAL  
 11. Vullaganti Aparna kamakshi +919949934231  AUDIENCE   
 12. Nidadavolu Mitravinda +919440670251  VOCAL  
 13. Dusi Venkata.Sailajakiran +919247725722  VOCAL  
 14. Valluru Santhisri +919441921259  VOCAL  
 15. Manikya Vishal Dakshinamurthy +918885018050  INSTRUMENT  
 16. VEDULA SRIKIRAN +919019482915  INSTRUMENT 
 17. Valluru SanthiSri +919441921259  VOCAL  
 18. Rayaprolu Lakshmi Rachita +917095937634  VOCAL 
 19. P Chandra bala +918125498263  VOCAL  
 20. P Rajarajeswari +919440224739 VOCAL  
 21. Dadichi Shree Nidhi +919059244189  VOCAL  
 22. Chivukula Sree Valli +919959929936  VOCAL  
 23. MALLAPRAGADA RADHAKRISHNA +917799099116  VOCAL 
 24. Annamaraju Lalitha siva jyothi +918454843763  VOCAL  
 25. Siripurapu Dhanya sai +918341061418  VOCAL
 26. Konda Yashodhara +919346984418  VOCAL  
 27. CHEBOLU RAMASUNDAR +919848254911  VOCAL  
 28. Chebolu Rama Sundari +919848254911  VOCAL  
 29. Madduri Rajeshwari +919848088560  VOCAL  
 30. Thammavarapu Keerthi +918197913849  AUDIENCE   
 31. Kari Balaji +919550821269  VOCAL  
 32. Kari Bhanumathi +917013740674  INSTRUMENT
 33. Kari Pavan Kumar +918328103675  INSTRUMENT  
 34. Mantha Sai Haripriya +919290714910 VOCAL  
 35. Mantha Sai Bharadwaja +919290714910  INSTRUMENT 
 36. SEERAM VENKAT BADRI +919063398554  VOCAL  
 37. Ghorakavi Rajeswari +919553240338  VOCAL
 38. Sandra Suresh +918919991293  VOCAL  
 39. Teerdham Suma +919010353103  VOCAL  
 40. Rayabarapu Shravan Raj +918985228880  VOCAL  
 41. Malladi Sashivadana +919949941866  VOCAL  
 42. Susarla Gayatri +917013417484  VOCAL 
 43. Revanuru Sudha Lakshmi +919346372521  VOCAL  
 44. VEMPATI V KAMALA NAGAMANI +919246559809  VOCAL
 45. Kasula Prathyusha +919290716232  VOCAL  
 46. MALLAPRAGADA SRIKRISHNA +917799099115 AUDIENCE  
 47. వెచ్చమ్ చంద్రకళ +919885259881  VOCAL 
 48. Gadepalli Sravani +919666197197  VOCAL  
 49. Sarvadevabhatla Balaram +919866382797  AUDIENCE   
 50. Popuri Samba Siva Sastry +919246109048  AUDIENCE
 51. Popuri Ahalya Sastry +919246109048  AUDIENCE    
 52. Popuri Ritvik Kumar +919246109048  AUDIENCE    
 53. Charla Venkata Gopala Krishna Murthy +919849811560  VOCAL  
 54. Malladi Vijayalakshmi +919291242952  VOCAL 
 55. K V Sathyavathi +919052301888  VOCAL  
 56. Srishtu Akhila +919848891719  VOCAL 
 57. Vadrevu Sri Vidya Bharathi +919866370501 VOCAL  
 58. Mandapakala Manju Latha +919849142073  VOCAL  
 59. Mandapakala Gopala Krishna Murthy +919849135461  AUDIENCE    
 60. Vempati Surya Narayana Murthy +918712869531  AUDIENCE   
 61. M VALLI +918332989122  VOCAL  
 62. Vadavalli Shanmuga Shourya +918341111567  VOCAL
 63. Vadavalli Shanmuga Srujal +918341111567  VOCAL  
 64. Nagamani Rianshi +919966957240  VOCAL  
 65. Nagamani Rushali +919966957240  VOCAL 
 66. Sanka Sarada Phone +918008237983  VOCAL
 67. Vangala Naga  +919550948948  VOCAL
 68. Bondapalli Rohit kumar Phone +919948998011  INSTRUMENT  
 69. Srungaram Saroja Phone +919908506647  VOCAL
 70. Srishtu Akhila Phone +919848891719  VOCAL  
 71. Amaravadi Srivathsava Phone +919494172098  VOCAL
 72. Karra Maheshwari Phone +916309681057  VOCAL 
 73. Ponna Venkat Reddy Phone +918919043167  VOCAL
 74. Puram Pavan Kalyan  +917013198233  VOCAL
 75. Koppishetti Govinda sreedhar Phone +917097090879  VOCAL  
 76. Puram Dinesh Phone +919542725486  VOCAL
 77. Ghorakavi Rajeswari Phone +919553240338  VOCAL  
 78. Sandra Keerthana Phone +919390054815  VOCAL
 79. Ch pushpa vani Ch pushpa vani Phone +919703605278   VOCAL
 80. VEMPATI V KAMALA NAGAMANI Phone +919246559809  VOCAL
 81. Veleti Chinmayee Phone +919133977333  VOCAL
 82. Challa Sujata Phone +917842323664  VOCAL  
 83. REVANURU Sudhalakshmi Phone +919346372521  VOCAL
 84. Vani Mohan +91 92475 71365 Veena & Vocal
 85. VALLI MADHAVI –+91 91604 55381 VOCAL
 86. V. Sundaravalli Sridevi . – 9490749643 VOCAL
 87. Seetha Kumari, 9848996003- VOCAL
 88. Vasantha Rani Lanka 9603091933 veena , vocal
 89. KUPPA SARADA 9704437000 – VOCAL
 90. Chivukula madhavi 7659802142 –vocal
 91. సీత కుమారి చావలి vocal
 92. uma jammalamadaka 9940339610 vocal
 93. Rallabandi Ramalxmi VOCAL

 

Andariki Namaskaram🙏 ..This is Aparna yellamraju..from Nayudupet.. Tirupathi dist. I am working as a govt.teacher.I have been learning carnatic music
since my childhood .My first guru was Srimathi P.sarada garu from nellore. I completed my certificate course in music from sree potti sree ramulu telugu university,HYD.At present i am learning carnatic music from Sri.Gundluri venkataramana garu who is working as violin artist in DHARMA PRACHARA PARISHAD ,TTD.
I am blessed to be a member of this group🙏.
My prananmams to all the members of this group.🙏🙏

Namaskaram all
I’m D.Shree Nidhi.
I’m currently doing my degree 1st year in Bhavans Vivekananda College.
I have completed my certificate exam in carnatic vocal from Potti Sreeramulu Telugu University and will be writing my diploma soon. My gurus are Jonnalagadda Chidrupa Lakshmi garu and Jonnalagadda Satya Sri Ram garu.
This is my phone no.9059244189

Namaste to all! My name is Kari Balaji., M.Sc Geology.

I am a Carnatic Vocal Singer

I have passed Diploma in Catnatic Vocal from Potti Sree Ramulu Telugu University.

Awarded with B Grade In Light Music from AIR, Hyderabad.

My Carnatic Music Gurus are Smt Sundari Janaki Raman a Late Susarla Lakshmi Narasimha Sastry Gaaru, Kurnool.
Now Iam Learning From My Wife Smt.Bhanumathi.

I learnt Lalitha Sangeetham from Late Palagummi Viswanadham Gaaru. Under his guidance I have sung in so many wonderful stages like Kalpakkam Telugu Association, Raj Bhavan, During the term of Late Krishna Kanth, Guntur Tyagaraja Vedika, Lakshmi Puram and teaching few students the Carnatic Music and also Pure Telugu Lalitha Sangeetham. My Family members, i.e., Wife Kari (Susarla) Bhanumathi, her sister Gayatri are exponents in Violin and Vocal. My Son has got many Prizes in Carnatic Music and Light Music. I feel glad to be associated with Susarla Family. Especially my Father In Law Susarla Lakshmi Narasimha Sastry gaaru (Elder Brother of Late Susarla Sivaram gaaru)

Hello all, Namaskaaram! I am Kalle Prasanna Sastry,(+91 97399 55100) I am Veena & Carnatic Vocal Artist who have done Bachelors Degree in music specializing in Veena from Sri Venkateswara University Tirupati, also passed Junior in Carnatic Vocal conducted by Government of Karnataka.
I am professional trainer and into teaching field for more than 3 decades and trained number of students.
I am passionate in playing carnatic classical, light music and ragam based film songs. I have performed at various events & occasions. I am associated with several Music Institutes in Bangalore.
My interest is to induce and transform carnatic classical music to several people teach them and train them for the better positioning in the society.

Namaskaram, I am chandrasekhar Sivaraman.Vocal Artist.I had my initial training in give music college secunderabad
I passed in Diploma .after Diploma i taken advance training by sri Neti srirama sarma garu.,now i am taking advance training from Sri D Raghavachary garu.
I am B grade artist i AIR

Namaskaram. I am V S N Murthy Dwibhashyam from Kompally, Hyderabad. I had my initial lessons in Carnatic classical vocal from my mother late Smt. D. Suryaprabha garu; After receiving CCRT scholarship, I was under tutelage of Sangeetha samrat late Sri M S Balasubrahmanya Sarma garu (popularly known as MSBSS) for about 7 years and later on was under tutelage of Sri Akella Mallikarjuna Sarma garu. I did Doploma in Music from Andhra University. Gave concerts till the age of 16 and later on completed my graduation and post graduation in Pharmaceutical sciences and worked as a scientist in various Pharma majors such as Lupin and Novartis. After having worked for about 18 years as a scientist, I have recently quit my job and came back to music field again (I am proud to say that I am a hard core fan of Carnatic classical music). I am presently pursuing under my sister Dr.Swarna Mangalampalli. I used to play Kanjira during my childhood and had accompanied on Kanjira for Mrudangam maestro Sri M L N Raju garu and Sri N S Kalyana Raman garu. My contact number is 8179104886. Thank you all..

Hello Sarmaji and all members!…. Namaste to all. I am B. Udaya Kumar(Uday Mudgal), M. Sc(Statistics), MA Music, MA Sanskrit, Hindi Sahitya Ratna, PG diploma in Translation, Diploma in Carnatic and Hindustani,Ex Syndicate Bank employee and Film censor board member, AIR, TV and CINE Music director,Singer, Lyricist, Translator, Dubbing artiste..Composed, wrote and sang for about 150audio video albums, Worked with many TV channels including ETV(For MD Suman garu), Gemini, Doordarshan, Siti cable etc.. Worked in Chennai film field as assistant to Sri S Rajeswara rao, and Sri GK Venkatesh, famous music directors and as associate music director with Sri S Vasurao garu for about 2 decades.. Composing music for SV Recording company, Tirupathi for Annamacharya sankeertanas and other many projects…This is my brief intro….. Thanx for reading and blessing me…. With regards… Uday..8885551245

Hi everyone.
This is Srikiran,
I am Decsiple of M S N murthy garu and grade A violinist of AIR bangalore,
Relocated to Hyd.
Thank you for adding me in group

Name: L Vasantha Rani
Qualification: B.A Economics, Diploma in Veena Vja, TTC Hyd
Expertise: Veena , Vocal
Guru garu: Ayagaru Samsundar, V Nagaratnam
I have 33 years of experience in teaching music and worked in various schools,
Participated in various programs conducted in Bhadrachalam, Yadagirigutta, Visakhapatnam.
Awarded with “Swara Kreethi” title from kalapeet Participated in Swatantra Bharata Vajrotsavaalu
Participated with 120 Veena musicians at Bhatukama
pandaga
YouTube page: Ragamalika Music Sessions
Email id: vasantha.rani.ch@gmail.com
Ph: 9603091933

 నమస్కారం🙏
నా పేరు బులుసు రవికుమార్ (గౌతమస గోత్రం) మృదంగం ఆర్టిస్ట్, మొబైల్ నెంబర్ : +919347578265

Name: Koti Ramadevi
Father’s name: Puli Venkataiah Patwari (Warangal)
Mother’s name : Puli Radhamma (Warangal)
Qualifications: B.A. B.Ed. Usmania University
Music : B.A. Music Telugu University Hyderabad
Present : M.A. Music 2nd year Padmavathi University, Tirupathi
Gurus : Padmavathi, Shanthi Mailavarapu, Ramaprabha, Gnanambal, Dr. Sheshulatha Viswanath, Malladi Brothers, Rajeswari Ranganath.
Online Offline music classes Kamalanagar, ECIL, Hyderabad
Programmes: Bhadrachalam, Tirupathi, Vemulavada, Yadagiri gutta, Palakurthi
Local Temples : Vignana Samithi, Khairathabad, Anandanagar
Singing Pancharatna keertanas and participating in Telugu Ratham Youtube channel and Vishwarupa
Everymonth on Punarvasu Nakshatram day singing of Bhaktha Ramadasu Keerthanas in Sri Anjaneya Swamy Temple Radhika Chourasta ECIL Cross Road
Group singing and Navaratna Keerthana Ganam

+91 99498 56385

Name Indiradevi kondapalli Qualifications BA music Vocal from Andhra mahila sabha student of smt Chandrabhanu phone 9494398411


NAME: Mantravadi sri lasya
QUALIFICATIONS: completed carnatic vocal-certificate exam in Potti Sri Ramulu Telugu
University
CATEGORY:Vocal
PHONE NUMBER: 9246846651


Namaste all
I’m Dusi Venkata Sailaja Kiran.
My first gurus are my mother and sister, Smt.Duvvuri Venkata Sarada and Smt.Sreerangam Nagalaxmi
I have completed my diploma in carnatic vocal from Andhra University.
I have learnt light music and semi classical music.
And currently pursuing the 2nd year of MA (Music)from Padmavathi University,tirupati.
My Gurus are
Smt.Rallabandi Ramalaxmi garu and Smt. Nori Lakshmi Gayatri garu.
I am currently teaching online carnatic vocal classes.
I am very grateful for this opportunity.

My phn no. 9247725722
🙏🏻


Annapurna. Gorthy 
Qualifications: Carnatic Vocal. B·A· Exam

Potti Sri Ramulu Telugu Univarsity Carnatic. Veena-Diploma Tran

Ramkot Music college

Carnatic Veena-M.A. From

Potti Sri Ramulu University. 3. Gurus: Vocal – Dr. Y. Ramaprabhagaru

Veena

Smt Gyanambal Ramanadhan Pappu Someshwar Raagaru- Kaza Subhashini Sastry gar.

4. Teaching: Privately.

5. Performences: ITT.D. Nadaneeranjamm 2 Asthana mandapam Tirupati

3. Ganapati Sachachidanandashramam Dindigal. Hyderabad… 4 Many temples in Hyderabad. and Yadagiri Gutta. 

My Cell Phone number: 
995 1141569


My name is Malladi Durga Seshu.

I’m diploma holder in Carnatic classical vocal and light music also. My gurus in classical are Smt yajna Prabha , Smt Shobha from chennai and smt k Seshu Lata Viswanadh. In light music Sri Chittaranjan and smt Vedavati prabhakar. Done many programs. I did music for 30 shirdi sai songs and given CDs. Now I am permanent composer for Dattatreya songs for a web channel from Us Sripada Sri Vallabha channel This is my profession. Of course I will be taking classes.
My phone 9949053185


 

Kindly send your Name, Surname, Mobile Number, Experience, present profession., and your idea about our next programs. 

Share this information to Whatsapp Number 9701609689 to insert the same matter here in this webpage. 

Th. Q 

Giri Prasad Sarma Kalle