అపరకర్మల విభాగం

Get in touch

# 3-4-768 Barkatpura Chaman, 

Hyderabad Telangana 

Mobile : 9701609689 Whatsapp me if unanswered

Email : brahminsoffice@gmail.com

Our Hours

Whatsapp us any time

Round the clock

Follow Us

బ్రాహ్మణ అపర కర్మల విభాగము

దహన సంస్కారాలు మరియు పితృ కార్యక్రమాలు

Our Package includes Brahmin Priests , Bhoktas, 10 Danamulu, Pratyaksha Godanam, Meals arrangement

కార్యక్రమం లో ఎక్కడ లోపం లేకుండా పూర్తి పద్దతులలో చేయిస్తారు , దయచేసి చార్జెస్ దగ్గర సహకరించండి. మీరు మా వద్ద చేసుకునే కార్యక్రమం లో వచ్చే లాభం ఎంతైనా కానివ్వండి .. ప్రతి రూపాయ బ్రాహ్మణ సమాజ అభివృద్ధి కి వాడబడుతుంది. అలాగని మార్కెట్ ధరల కంటే చాల తక్కువ చార్జెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి మాతో బేరాలు ఆడకండి దయచేసి.

Global Brahmins Welfare Association performing a quality Abdhikam, Maasikam karyakramam : Package Price : Rs.7000 

If the same required at your house : Charges will be Rs.8000

In this package,

 • Venue : Place/Space
 • 1 Brahmin Purohith 
 • 2 Brahmin Bhoktas
 • Bhojanam to Brahmins and Karta/s up to 12 Members allowed. 
 • If only 2 persons including karta : Charges will be Rs.6000
 • Note: You will get further

The Brahmin Cook will prepare:

4curries, 4Chutnies, Mudda Pappu, Rasam, Garelu-Paramannam, Rice, Appalu/Nuvvu Undalu [Based on tradition some items will change can be finalize items once the order placed.]

 

information like point of contact and map location, once order placed. You can choose required food items for event. You need to bring Dhoti to wear at the time of puja. If you want to offer Panchapatra set ot Vastram (Dhoti or angavastram) to pandits, that need to arrange from your end.

హిందూ విశ్వాసాల ప్రకారం శ్రాద్ధ పూజకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. అగ్ని పురాణం, గరుడ పురాణం, వాయు పురాణం వంటి హిందూ గ్రంధాలు “శ్రాద్ధం” యొక్క ప్రాముఖ్యతను చాలా వివరంగా వివరించాయి. పితృపక్షంలో నిర్వహించే శ్రాద్ధం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మరణ దేవుడైన యముడే స్వయంగా వివరించాడని శ్రాద్ధ పూజ నమ్ముతారు. పితృపక్షంలో కుమారుని శ్రాద్ధ ప్రదర్శనను హిందువులు తప్పనిసరిగా భావిస్తారు, పూర్వీకుల ఆత్మ స్వర్గానికి వెళ్ళేలా చూస్తారు.

సాధారణంగా పితృ శ్రాద్ధ పూజతో పిండప్రదానం లేదా పితృ తర్పణం లేదా అమావాస్య తిల తర్పణం లేదా తద్దినం వంటి పితృ కర్మలను చేయడానికి వివిధ మార్గాలు ఉన్నాయి. మాసికం కూడా ఒక పితృ కర్మ, ఇది ప్రతి నెలా మరణ తిథి నాడు సంవత్సరీకం రోజున జరిగే సంవత్సరా విమోఖం వరకు చేయాలి.

మాసికము, ఆబ్దికం

4 కూరలు
4 పచ్చళ్ళు
పెసర పప్పు
పరమాన్నం
చారు
అప్పాలు
గారెలు
అన్నం
నెయ్యి

మెనూ విషయం లో కొన్ని మార్పులు ఉంటాయి, అడగవచ్చు

Dahanam & Sanchayanam

Purohit and Purohit Items

Paade Items with worker

Rs.15000

9th Day to 12th Day

Total Package Rs.1 Lakh 10,000 

Inclusive 

 • Purohit
 • Venue
 • Meals
 • 10 Danamulu
 • Godanam 
 • Aseervachanam
 • bhoktalu

Program : 

4 రోజులు..
కార్యక్రమ వివరాలు
———————
* 9 వ రోజు..*
నిత్య కర్మ
శిలా స్థాపన
మృతిక స్థానాలు..
హర్నికాలు.
(1 నఘ్న హర్నికం,5 హర్నయికాలు)
మొత్తం.. 6 కి…

———————
10 వ..రోజు కారేక్రమం
———-
నిత్య కర్మ
ధర్మోదకాలు
తిలోదకాలు
త్రై శిలా..
శిలా ఉద్వాసన..
ఆనంద హోమం..
కర్మణా పుణ్యాహవచనం

———————
11 వ రోజు కారేక్రమం.
——-.
వృషోసజ్జనం
ఎకోదిస్టం..
షోడశం…
రుద్రపారాయణ..

——————
* 12 వ రోజు..కార్యక్రమం*
సపిండీ కరణం
దశదనాలు..
వైతరని గోదానం..
గణపతి. పూజ
పుణ్యవాచన
ఉంషన్ మాసికం..
వేద ఆశీర్వచనం

సంవత్సరికాలు 3 రోజుల కార్యక్రమం

ప్యాకేజి : రూ 90 వేలు

మొత్తం : వంట 200 మందికి (మూడు రోజులకు)

అన్ని కలిపి ..

వివరాలకు వాట్సాప్ చెయ్యండి

9701609689