*స్వర్గీయ పీ వీ ఆర్ కె ప్రసాద్ గారు ఉన్నపుడు మొదలైన ఈ పరంపర ..*

ధన్వంతరి వారికి సభ్యత్వం లేదా ఆస్తి కొని ఇబ్బంది పడే వారు ఈ క్రింది దరఖాస్తు లో మీ వివరాలు పంపాలని మనవి.